Cuyunin ME

Cuyunin me.
Nakaineman na me si
Private Fats
sa waiting shed sa plaza.
Nag bakal us ng irinemen kila
Granny Puppy,
semsemsan kila
Seven Reasons.
Sa sobrang baleng,
nag suka me…
isang sarok!
Cuyunin me.
Cuyonon ako.
Ing patangway ako y
Taba Privado
sa Gonzalo Dangan.
Ag kwarta kami y dyaryo kanda
Lolang Tuta,
semseman kanda
Pitong Razon.
Sa sobrang ka lisbot,
aka suka ako…
Saka caltex!
Cuyonon ako.

obra ni tayngaw

9 thoughts on “Cuyunin ME

 1. kutapdi

  ara ko ron nakaineman si taba, ang medio caelam aco ron ag tumar y maite ang sa cuyo pa, ilam cung adin tana y papasyar ang mga tiempong dato? (isolated medio?). datung grade one aco pa lamang, indi ko malipatan ang sugu-sugon ako y taba nga belen ko ang bukay na langganen na cababacal lamang y nanay para isampok ko sa anang manok. doro akong caliag ag panampok ang time nga dato animan, paraet akong lagi. sa likod ang balay aco pa ag agi tapos bulwa canda long ingras sabay dawat ki taba ang manok. makon tana pagdason don lamang kanamen para beken halata.
  kaso, sa tiangge gali si nanay ang oras nga dato. makita na si taba nga mi darang manok nga bukay, kilala nang lagi. dayon na y tawagen si taba, makon si taba, way si diony ing taw na canaken dia. tapos ang calibutan! marasinong palo akeng nasalapuan ang oras nga dato!

  Like

  Reply
 2. Kuti sa Dalan

  Dan si taba pag magpanaw medyo anang kuwan nanaepit… Ang ako high school pa si taba ameng kamalay diyan sa tenga-tenga marapit sa irene’s . Pag maugyaw ngani si taba ako adalagan nga lagi seled balay saben ag arabuwab doman ang mga botelya. Siguro ang botelyang dato ing patangway da ni Taba sa mga bata nga pareho ki Tayangaw. .

  Like

  Reply
 3. bagasay

  nadedemdeman ko datong elementary kami sa ccs, scouting week. mi saka adlaw nga ang mga scouts maga serbing opisiales ang banwa. aruy, ameng mga pulis say private fats asta si pikuting (bala kamo ag research kung sino dan). kung naging pulis sanda manda kabay, siguro dugang y karagulo sa cuyo.

  Like

  Reply
 4. imamatad Henry LLacuna

  Star c taba kanindo ah.Survivor tana ang princess Amy moro.Bad Grass.Akeng mga barkada anang mga gurang.Kutapdi y kumsta mo ako ngani k nong mong danny.kilala n ako para gali.mg k batch kmi manda.If im not mistaken magkatabid kami s provincial jamboree s bancao bancao.Camp Borbon.Matama ren b anang mga liwat?

  Like

  Reply
 5. kutapdi

  imamatad….darua lamang kabilog anang buto y manong. babai mi lalaki.sa chicago sanda aga tinir dadi ig nabisita ko sanda ren da duto. aw, kilala ka na pa… tana ngani ag kon kanaken na ka batch ka na manda. kumusta ren lamang kanindo dian ig ingat den lamang. God bless….

  Like

  Reply
 6. kasoy

  banbanen : aruy, medyo aelaman ko dato imong ing tutugpuan ang una sa lucbuan. kung indi ako agkamali marapit lamang kanamen. hehe! kanodaya ko pa ababati imong aran doto sa ameng marapit, ara ko laem mabagatan ateng linya digue…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.