Pamatay y Oras

Dan ara iba kung beken y si banbanen. Maliag na kamo y entertainen. Kung mi kakaiba kamong talento, ig maliag kamo mag appear sa Cuyo Press. I guess you know what to do.

3 thoughts on “Pamatay y Oras

  1. kutapdi

    banbanen….ika gali ang ka ansiano ag pangalikot…sabagay dan maman ang alililiagan mayad ang ibang mga na link kanimo moro mapeleg-peleg manda y maite imong alismed pag-abot sa mga tuladang bagay…maliag ko ikon, mapeleg alismed sa pag kiritikuton! hahaha. akeng kaya lamang y buon saka side! hahaha. sa madason, buaten mo ang aca pedeng cao y panio okey?

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.