Ang Manggad ang Cuyonon

By bagasay: Dagi mi kantang cuyonon nga kung ara ako y kakamali ing buat ni mr. Jimmy Palay sa Tenga-Tenga. matamang mga suki sa Cuyo Press ang aka intra anang alias digi, apamatud nga cuyonon kamo manda.

ANG MANGGAD ANG CUYONON

pamati indo akeng cancion
kanta nga cuyonon
sa ateng pag-irimbeng
kita maga ambeng

sikad-sikad, bagasay, bakalan
lato, tirik, paket-paket
lu’day, buslit, barangen, bararawan
ang makikita sa enasan

ang pagkaen ang cuyonon
ara maliag y kon
ang yaho mi ang ipon
sera sa mag-apon

suba, pawa, san carlos, balaguen
lungsod, igabas, emilod
maringian, los angeles, danawan
rizal, lucbuan mi catadman

ang cuyo maite lamang
dorong kababarioan
sa anang panlibutan
puros kapoporoan

bisucay, agutaya, canipo
lubid, manamoc, cocoro
caponayan, pandan, tagawayan
putik, silat, imalauan

dan ang manggad ang cuyonon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.