Video Clip: Tuting

Anang Liwat ni Kutapdi. Isarang matinlong modelo. Ayamo? Well, sanda sa States den aga tener pero anang asawa asta mga liwat nga beken y Cuyonon ka’elam ag limeg y Cuyonon. Ang iba na kapakon lamang sa manila inde ren kakilala ang Dawat. Damparang! Basipang dia mag pademdem da kanateng tanan.

Dan kami perme aga ampang ni kutapdi kada weekend, Ig duto ko naelaman nga ang anang pamilya gali ing turuan na ag limeg y Cuyonon. Akeng asawa kaelam elam den da y maete, animan kunako ki Bulalo kung aga intrimis magkaisan luway luway lamang ay saben madanleg tana, mabari anang awak.

2 thoughts on “Video Clip: Tuting

 1. tayangaw

  wi, medyo kilala ko ang batang dia. dan mi irinsya talagang manig kanta. hahaha! ang pinakamantigo kananda ang kalibayenan anda tatay na. hehehe! damparang! nice voice, Danya. ipapakita ko dia sa imong ninang…

  Like

  Reply
 2. kasoy

  ay talagang mi irinsya manda, ara na ra engued y pilakan. mayad dan, aka palagted den anang tito tayangaw, ay mali, anang tatay gali, anang matinlong boses. hehe! am proud of you, Danya!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.