Berso of the day: Bawal ang maririmo sa Cuyo

Doto sa puro ang Cuyo;
Mangingitit ig mababael ang mga bato;
Mga guapo ig pustura mga tao doto
Bawal ang mga maririmo.

[Contributed by: Bagasay]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s