Kapusan Beach Fetish

Photo by: Thopz Perez Click here for more pics. Kung kaministiran indo ang ladawan, mag lisensya kamo lamang sa mi ana o maski paagi sa site nga dia sa ameng email. Inde ta y ambo’n ang beken y kanaten, dan Copyrighted sa Flickr.com.

Ig sa mga ag padara andang mga Shots, mantiner lamang anay. Luway luway lamang maruya ang kalaban. [Cuyo Press] 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.