Ang Kapusan… baw!

Kapusan Beach cuyo_chaychi1

 

Photo by: Meryll Soriano

Isara sa ing papabugal y ang mga taga Cuyo ay ang Kapusan Beach. Beken lamang matinlo, malimpyo pa. Ig durong ka labas ang mga pakinasen. Masuwerte pa ra enged ang mga taga aten maski pasamuro kakasamit sandang perme ang labas na pakinasen nga sa dadi maman ang seled ang Chat Room pareho y ang Tirik, Sikad-sikad, Tabangka, Tayong ig duro pa.

Durong ing tataw nga matinlong memorya ang Kapusan. Pareho ang pag tawtaw ang a sasalep nga adlaw. Nga malaka lamang makita sa ibang lugar. Tapos kung asalep den ngani ang adlaw, maga Orasyon den. Ang mga tao aga tadeng maski anono anang ing bubuwat (si pusogon lamang ang ara pag tadeng) para mag pasalamat sa ateng Ginoo sa ag lebas nga adlaw. Dan isara lamang sa mga kultura ang taga Cuyo nga sa dadi ing sasagyap sagyap ko.

Kung anono man ang indong kadudugang tenged sa Kapusan Beach, patigayon lamang mag Comment sa post nga dia. Matamang salamat.

4 thoughts on “Ang Kapusan… baw!

 1. tayangaw

  Pay, salamat sa pag post ang pictures nga dia. mapa-proud engued Si Ata.
  Dadi, aliag ko y ayaten ang ateng ang ateng mga kasimanua nga kaka agi sa mga ladawan nga dia…
  Kung ang saka istranghero tuladia y tinglo anang seleng sa Capusan…
  Basipang ang kanimo ted pa.

  Like

  Reply
 2. sikad sikad

  kudos para kay si ata… ang ganda!!!! well done!!!

  kapusan.. too many happy memories…. eto ang favorite place ko sa cuyo…. watching the sunset in kapusan… i cant wait to go back there!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.