Si Cedric aga Berso


Selenga indo si Cedric lima ka dagon pa lamang kaelam den ag berso. Salamat ki Tayangaw, sanda ki dawndenised. ing takan ako y kadlaw. Tayangaw inde mo lamang y private anang preferences sa YouTube, otherwise inde dan makita digue sa ateng site.

Note: Dia ako beken ako ang upload sa YouTube. Kung magka problema man sa pera ka adlaw, ara ako y mabubuat ay samuro ang Video beken y kanaken. Ing link ko lamang ki dawndenised. Sa dadi, public anang preference, pero dan kung y private na, maimong inde indo makita digue.

UPDATE: Medyo naging kotreversial y maete ang video nga dia sa Chat Room ay tenged ag pakiman si Alimusan. Makon tana sa Chat Room Comment Number 305…

nakakatawa ba yon.. tanong lang tama bang ituro sa mga bata ang sarabiang tuladato pakiman lamang..

Duro ang ag pasanag ki alimusan. Ig isara ngani sa akeng ing pili ay ang Tayangaw. Makon tana bilang sabat sa pakiman ni Alimusan…

Mga tangay, maga koon ako lamang y akeng tultulanen tengued ako maman ang dailan kung ayamo aka abot ang video nga dan sa site nga dia…

Para sa akeng parti, ara ako y nakikita nga mali sa video nga dan.
Aliag ko i-quote ko si Manang Jane Timbancaya-Urbanek nga puro ig respetadong Cuyonon, Women’s right activist asta Children’s book writer:

‘Ang pagiging ‘naughty’ ay isarang distinct character y ang Cuyonon poetry. And this sets us apart from the rest. This contributes to the uniqueness of the art. Through this, intact pa ateng kultura tegka sa dadi tengued ateng art naa-apply ta impisa sa irineman tegka sa urunutan. Igapil mo ron pati ang mga pulao. In short, nagagamit tana sa pang adlaw-adlaw nga pag parangabuien animan ara nadura. But take note… the word is ‘naughty’… kung ikaw Cuyonon tegka sa imong tulan, you would know very well in your heart that being naughty is not synonymous to being obscene, vulgar and pornographic.’

Pag instead mga kakadlaw, ing utugan kaw sa berso… beken y ang berso ang mi problema… ikaw.

4 thoughts on “Si Cedric aga Berso

 1. tayangaw

  ako ang baala… papintasan ta si dawndenised pag ing pang imet na ang video nga dia. hehehe!
  basipang ara ra y mag urunutan para indi masilag si kapitan.

  Like

  Reply
 2. tayangaw

  aruy… angka controversial den y ang video nga dia sa chatroom. medyo tama ang desisyon y akeng mga tangay nga buateng artista si Cedric.
  overnight sensation. hahahaha!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.