Simban y ang Cuyo 2

Click here to see the part 1 – Salamat bro sa ladawan nga dia. Medyo sa ag simba ako ren da. Ay kamo anono indong makokon nga nakita indo ang seled ang Simban papakon sa Kudo? Ang una maete ako pa, ako aga saka enged sa kudo para makita ko lamang ang kampanang makon sanda bulawan. Kamo aka saka ren sa kudo?

Cuyonon cao kung aka saka kaw ren sa kudo. Click here for more pics. Basipang mabel da ang indong pungaw. And more pics here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.