Paliao

Ag email kanaken si Dante Garcia a.k.a. tayangaw kanaken ig ing imbetar na kitang tanan nga mga Cuyonon. Makon tana ra..

Mandz, patigayon da y post dagi:

Aga imbitar ang Lyrics & Sheets Foundation, Rovers,
asta ang Decs Boys sa…

PALIAO!

Ang kaambengan para sa ara pa ipupuasi anang kalipay
sa Cuyo ang Maal nga Adlaw…

Asta para sa mga ara kauli ig aliag ag pakig baritan y
ang nagkarainabo…

Sa April 28,2007 / 8pm onwards.

Sa KAFEBARESTO / 40-A T. Gener St. corner Kamuning
Road, Kamuning QC (Near ACA Video at the back of
Brahma Kumaris). Sa mga madudura sa area, marapit
lamang dia sa palengke y ang Kamuning asta Delgado
Hospital, pakimanan indo lamang ang mga tambay kung
adin ang bar y Romnick.

Medyo street party lamang dia… pero sa katepad nga
place which is the LORENZO PHOTO KITCHEN, mi exhibit y
mga Cuyo photos.

Ara y entrance fee…

Come in your favorite Cuyo t-shirt. Puede ka ra ag
buat y imong panadili. Mi premyo ang pinakamatinlo.

Ig pareho y ang mga naunang Decs Boys party… ara y
kaso kung aka step-in kaw lamang. Mas masabor ngani y
saguirot pag aga sambali.

Mi karantan da. Open mic jam. So puede kamo ag dara y
gitara o instrumento nga Cuyonon. Berso. Patigem. Pati
y matitinlong anecdotes ang nagkarainabo ang Maal nga
Adlaw.

Mi contest da y matitinlong Cuyo pictures. Puedeng
litrato y tao, event o lugar. Basta aka print y at
least 5R. makuri moro y judge pag sa cell phone
lamang.

Tapos kung mi aliag kaw ipaburit nga semseman o postri
puede ra y barean. Ipapa bid ta ang sobra sa aliag ag
samit…

Sa mga pakiman, patigayon y text si Ricky Tomines
09212444373…

2 thoughts on “Paliao

  1. Pingback: Cuyo Press Round Up « Cuyo Press

  2. Pingback: Simba'n y ang Cuyo « Cuyo Press

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.