Ati Ati

Dia beken y official ati atihan, but Jo-Bal and his students did great!!

Salamat ki Christine Soto sa pagpadara y ang video nga dia. Salamat da ki Joselito Balmonte “JOBAL” of Cuyo Central School and his students for performing the Ati dance during the Soto Family Reunion.

Ig sa mga Cuyonon nga ing kakaeya indo ang indong ing alinan, I have 3 words for ya! SHAME ON YOU. Ateng mga bugtitinae sa’ten ing tasan den y salbar ang ateng kultura, kamo ing kakaeya indo. Malangsa kamo pa sa anang ing bulyawan nga lemeg ni DR. JOSE P. RIZAL.

Kutapdi I will email you one day, sa Hospital lamang samuro ang akeng employer dadi busy ako pa. Bulalo same SMS. Kamaron, Mayad aka balik kaw ara buway. Ig to nang Nanete Pediapco, maambeng kami nga ikaw aga pakilalang Cuyonon. Welcome ig nalipay ako sa imong istoryang tambay. Kamo siguro si Auntie Genevieve (“Marivic”) Lucero aga tangay kung inde ako ag kamali? Correct me kung mali imong aran.

Ig sa tanan, padayon lamang indong pakadlaw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.