Photo Essay: Cuyonon Of The Day

Birthday ni banbanen (March 2007) ing ganap kanda bulalo. Si bulalo sa wala, banbanen sa tu. Whose next? Ipadara lamang indo pics sa akeng email makikita sa About page.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s