Para sa tanan…

Ing sulat ni kutapdi:

 

para sa tanan…CUNG MAIMO…ang aliag mag participar sa sa ateng chatroom ay mag register anay patigayon sa ateng bagong a.k.a. page. paki betang indo indong aran, cung taga adin camo sa CUYO, ig indong aliases. Pa’agi sa page nga dia, mas maga ambeng ateng mga tultulanen tengued magiging abri sa tanan cung sinu-sino ang aga pararticipar… tengued elam ta na ang iba alilipay ag bisita y ang site nga dia para magbasa lamang y ang ateng mga ing arampangan. matamang salamat!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.