Kanta ni pusugon

Si pusugon aga bida re’uman sa Chat Room. Anang bagong kanta, mabuay ko ren nalipatan pero ing pa alak’ak na ako. Kung na laktawan indo, dague ang anang kanta…

SITSIRITSIT ARUMASIT…ANG KANAKIN AGA NGIRIT…ANG KANIMO AGA INIT…KUNG MALIAG KAW TUSIK-TUSIK!!!

Hay pusugon luma si katian pati si paramusunan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.