Mga Tiguem Tiguem

Indue camo maeya kung aelaman indo ang anang sabat, Di ba Kutapdi? Nang Iris?

Ag simba kami ni Bulalao kaapon (Palaspas) ig mentras aga sermon ang padi indi ako ka pamati y matinlo ay tengued si Bulalo sige lamang anang pa tiguem tiguem. Sige ang ameng kadlaw mentras aga isip, mara lamang talagang indi ag seled sa ameng pamarot.

Ang ameng adem deman lamang ay mga patiguem tiguem pareho y ang tiguem tiguem na…

 1. Ag bakal ako y akeng surogon mataas pa kanakuen?
 2. Isdang mapula sa idalem ang anang imbis?
 3. May saka ulo, a pupuno y mata pero ara y talinga?
 4. Kung dugangan mo aga ite, kung bawasan aga bael?

Ta anono ang anang sabat?

 

 

 

4 thoughts on “Mga Tiguem Tiguem

 1. katian

  Mag laem aco dagi ang mga sabat sa indong patigem…

  1. baston (beken aco sigurado)
  2. katumbal (98% sure)
  3. pinya (100% sigurado)
  4. lubot (99% sure)

  Like

  Reply
 2. Job Rodriguez Lucero- Cabigsing Cuyo Palawan-Perth Western Australia

  kutapdi dagi anang sabat imong patigem babae sa maraye..ang sabat “PADI”

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.