Dayon camo sa ateng pamalay balay…

Dayon sa pamalay balay y ang mga Cuyonon- Mckhoy a.k.a Ariputos asta si Vinz Ejis na taga Bisucay. Pakialala camo para maambeng. Pag pa kadlao camo lamang, kung maimo andan ay gamiten ta ang madadalem na Cuyonon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s