Sino Ang Cuyonon?

Cuyonon cao kung pirmi mong ing lalabugay ang kakasoyan y imong kamalay.~~cuyonon cao kung graduate cao y manila tapos ara cao trabaho.~~cuyonon cao kung pirmi mong ing didimat imong kamalay.~~cuyonon cao kung aga panilig cao imong atubangan.~~cuyonon cao kung indi cao maliag ag adal sa PCAT.~~cuyonon cao kung sunog baga cao.~~cuyonon cao kung aga kaen cao y lato sanda tirik.~~cuyonon cao kung ang idalem imong balay mi tindan.~~cuyonon cao kung mi computer shop cao tapos ara internet.~~beken cao y cuyonon kung ikaw bugalen.~~cuyonon cao kung inggitera cao.~~ cuyonon cao kung imong kalawasan apupuno y bulawan tapos ara cao y trabaho.~~cuyonon cao kung pagmata mo sa umaga imong ing isip kung ano ang ag luwa sa PBA ending.~~cuyonon cao kung kaelam cao ag tong-its.~~cuyonon cao kung kaelam cao ag pakinas.~~cuyonon cao kung kauyon cao y sikad-sikad.~~cuyonon cao kung mahilig cao ag pam-fiesta maski ara cao y imbitara.~~cayonon cao kung pag uli mo sa balay ag alin sa party ay me binalot ka pa.~~cuyonon cao kung perming bago imong cell phone tapos si nanay mo ing ugtasan den.~~

7 thoughts on “Sino Ang Cuyonon?

 1. tin-tin

  aruy, sobra ren da dato.. marake rang cuyonon ang mga leban.. ang aga demdem da s msigkatao..indi ta ra msyadong dematen ang ateng pagkacuyonon.. kung sbagay, me jan talagang mga tuladato animan indi taka ra mabasol..
  alilipay ako na my web site den ang mga cuyonon.. matinlo ja agod mapreserve ta ateng kaugalian..ig magbaragat bagat kita digue y pirme..

  Like

  Reply
 2. xtinesoto

  haha! this is really funny… i showed this one to my uncles… we we’re all laughing out loud… i understand some part of it.. ung iba they translate it to me… i used to do the first one… when i was young… yung pirmi ing lalabugay ang kakasoyan ng akeng kamalay.. hehe.. i really missed cuyo!!! cant wait to go back there…
  manzkee hope you post more facts, infos 7 news about our island! thank you!

  Like

  Reply
 3. tin-tin daganta

  indi ra ag raet imong leba.. agulpian ako lamang..hehehe.. naisip ko rang tama ra manda ang iba.. beken lamang s tanang cuyonon..anyway, im really happy to be here..

  Like

  Reply
 4. paraguanen

  Maambeng ig maabundang bagong dagon kanimo Manzkee ig sa tanan nga mga cuyunon nga aga bisita y diang durong katinlong “rendezvous” y ang mga cuyunon. Durong ka unique ateng mga kinaugalian. Marimo man o matinlo dan ang realidad. Ing apreciar ko mayad imong effort sanda imong mga kaiban nga ag pakabedlay nga magkatinir y tula’dyang website nga aga dara kaambengan sa leba y ang mga cuyunon. KUDOS!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.